Soluciones Problemas I Concurso

[pgt][Event «Problema 1 -Mate en 2, 1 punto-«] [SetUp «1»] [FEN «3N4/3p4/3K4/2ppp3/3k4/1PpbpP2/8/3Q4 w – – 0 1»] [PlyCount «3»]{[#]} 1. Kxd7 e2 (1… c2 2. Qa1#) (1… c4 2. Ne6#) (1… e4 2. Nc6#)2. Qg1# * [/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 2 -Mate en 4, 1 punto-«] [SetUp «1»] [FEN «5rk1/7p/b2pNp2/3P1N2/4P3/6KP/P2Q1P2/2B1nq2 w – – 0 1»] [PlyCount «7»]{[#]} 1. Qg5+ fxg5 (1… Kh8 2. Qg7#) (1… Kf7 2. Qg7+ Ke8 3. Nxd6# (3. Qe7#)) 2. Nh6+ Kh8 3. Bb2+ Rf6 4. Bxf6# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 3 -Mate en 3, 2 puntos-«][SetUp «1»][FEN «1k1q4/2r4r/1p2Q1p1/pN1B1p2/b2P3P/4P1B1/PP6/1K6 w – – 0 1»][PlyCount «5»]{[#]} 1. Qxb6+ Kc8 2. Be6+ Rhd7 (2… Rcd7 3. Qb8#) (2… Qd7 3. Qxc7#) 3. Nd6# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 4 -Mate en 5, 2 puntos-«][SetUp «1»][FEN «5k2/pbp2r2/1p5p/4R1pP/1PP5/8/PKBQ1q2/8 w – – 0 1»][PlyCount «9»]{[#]} 1. Qd8+ Kg7 2. Rxg5+ hxg5 3. h6+ Kxh6 4. Qh8+ Rh7 5. Qxh7# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 5 -Mate en 4, 3 puntos-«][SetUp «1»][FEN «2q3r1/p1p5/2k1p1pb/4Pn1p/2P2P1P/8/5QP1/R2R2K1 w – – 0 1»][PlyCount «7»]{[#]} 1. Qf3+ Kc5 (1… Kb6 2. Qb3+ Kc6 (2… Kc5 3. Qb5#) 3. Qb5#) 2. Ra5+ Kb4 (2… Kxc4 3. Rc1+ Kd4 (3… Kb4 4. Qa3#) 4. Ra4#) 3. Qa3+ (3. Rb5+ Kxc4 (3… Ka4 4. Ra1#) 4. Qc6# (4. Qd3#) (4. Qb3#)) 3… Kxc4 4. Rc5# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 6 -Mate en 5, 3 puntos-«][SetUp «1»][FEN «1k6/3n4/2R3p1/PB3b2/3P4/2P5/1P4rr/K3R3 w – – 0 1»][PlyCount «9»]{[#]} 1. Re8+ Kb7 (1… Ka7 2. Rc7#) 2. a6+ Ka7 3. Rc7+ Kb6 4. Rb7+ Ka5 5. b4# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 7 -Mate en 2, 2 puntos-«][SetUp «1»][FEN «R2rk3/4p2N/6P1/2nB4/6QB/b7/8/3K4 w – – 0 1»][PlyCount «3»]{[#]} 1. Qe2 Rxa8 (1… Ne6 2. Qb5#) (1… e6 2. Rxd8#) 2. Qxe7# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 8 -Mate en 2, 2 puntos-«][SetUp «1»][FEN «7Q/2Rp4/2pN4/p2rp3/P2N4/B1k5/2PpRb2/3K2n1 w – – 0 1»][PlyCount «3»]{[#]} 1. Rxe5 Bxd4 (1… Rxe5 2. N4b5#) (1… Rxd4 2. Rc5#) 2. Re3# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 9 -Mate en 3, 4 puntos-«][SetUp «1»][FEN «2B5/8/2R4p/5Ppk/P5N1/5p2/3p1P2/1n1Q1K2 w – – 0 1»][PlyCount «5»]{[#]} 1. Bb7 Kxg4 (1… Nc3 2. Rxh6+ Kxg4 3. Qxf3#) (1… Kh4 2. Rxh6+Kxg4 3. Qxf3#) (1… Na3 2. Rxh6+ Kxg4 3. Qxf3#) 2. Qxf3+ Kxf3 3. Rc4# *[/pgt]
 
[pgt][Event «Problema 10 -Final Artístico, 5 puntos-«][SetUp «1»][FEN «7k/7P/5R2/5K2/r6p/r6N/6p1/6R1 w – – 0 1»][PlyCount «19»]{[#]} 1. Ng5 Ra5+ (1… Ra8 2. Kg6 $18 (2. Rxg2 $18)) 2. Kg6 Rxg5+ 3. Kxg5 h3 (3… Kxh7 4. Rxg2 $18) (3… Kg7 4. Rxg2 $18) (3… Ra7 4. Rxg2 $18) 4. Kh6 Ra8 5. Ra1 Rb8 6. Rb1 (6. Rfa6 $4 h2 $19) 6… Rc8 7. Rc1 Rd8 8. Rd1 Re8 9. Re1 Rd8 {o a cualquier otra fila} 10. Rfe6 $18 *[/pgt]

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: